Songtekst van Bruno Mars: Runaway

Runaway


Ooohhhhhh

So easy to forget our love, the little things we do
Like callin' for no reason, just to say the words, "Baby, I love you"
I know lately I've been busy, but a second doesn't go by without chu crossin' my mind
It's been so long since we had time, let's take a day and make everything alright
Just take my hand, fall in love with me again

Let's runaway to the place where love first found us
Let's runaway for the day, don't need anyone around us
When everything in love gets so complicated, it only takes a day to change it
What I have to say can't wait, all I need is a day,
So let's runaway
Let's runaway, just for the day
Runaway
Runaway

Girl, you've been so patient, spendin' nights alone and not complainin'
But I'll make it up to you and I promise today I won't keep you waitin'
Please give me this one chance to remind you of everything we have
I won't give up, I'm too much in love, and I want you to know that
Just take my hand, fall in love with me again

Let's runaway to the place where love first found us
Let's runaway for the day, don't need anyone around us
When everything in love gets so complicated, it only takes a day to change it
What I have to say can't wait, all I need is a day

So let's runaway for the day,
And I'll give everything in this moment
And I promise to make everyday just like the day[or today?]

Let's runaway to the place where love first found us
Let's runaway for the day, don't need anyone around us
When everything in love gets so complicated, it only takes a day to change it
What I have to say can't wait, all I need is a day,
So let's runawayCaptcha
Liedje Bruno Mars Runaway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Runawaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Runaway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Runaway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.