Who Is


Oh I was perfect
For the circus
If she dared me I'd do it
Love makes you stupid
I gave it up
But I guess it was not enough
'Cause she never seemed satisfied

Oooh I know I'm not perfect
But at the end of the day
Who is? Oooh
She wanted someone that's perfect
Okay
But can you tell me who is?

Oooh Ooh Oooh
Oooh Ooh Oooh

She set the bar
Just above the stars
A rocket couldn't reach it
but I still kept on reachin'
She watched me try
At least a thousand time
If she loved me she'd stop me but no

Oooh I know I'm not perfect
But at the end of the day
Who is? Oooh
She wanted someone that's perfect
Okay
But can you tell me who is?

I saw something worth my future
So wrong, so wrong
In my mind I was all it took
But I guess I wasn't wrong

Oooh I know I'm not perfect
But at the end of the day
Who is?
She wanted someone that's perfect
Okay
But can you tell me who is?

Oooh Ooh Oooh
Oooh Ooh Oooh







Captcha
Liedje Bruno Mars Who Is is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Ismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bruno Mars Who Is downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Is in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.