Songtekst van Bryan Ferry: You Do Something to Me

You Do Something to Me


(cole porter)

You do something to me
Something that simply mystifies me
Tell me, why should it be,
You have the power to hypnotise me
Let me live ?neath your spell
Do do that voodoo that you do so well
For you do something to me
That nobody else could doCaptcha
Liedje Bryan Ferry You Do Something to Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Do Something to Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bryan Ferry You Do Something to Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Do Something to Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.