Songtekst van Buck Owens: I Would Do Anything For You

I Would Do Anything For You


If I were a bird I would sing for you if I were a bell I would ring for you
If I were a tear I would cry for you for I would do anything for you
If I were a kite I would fly for you if I were a ship I would sail for you
If I were a heart I would beat for you for I would do anything for you
[ dobro ]
If I were the day I would dawn for you if I were the sun I would shine for you
If I were a rose I would bloom for you for I would do anything for you
If I were a joke I would laugh for you if I were a ball I would bounce for you
If I were a clown I would dance for you for I would do anything for you
If I were a clown I would dance for you for I would do anything for youCaptcha
Liedje Buck Owens I Would Do Anything For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Would Do Anything For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buck Owens I Would Do Anything For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Would Do Anything For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.