Songtekst van Buck Owens: There's Gotta Be Some Changes Made

There's Gotta Be Some Changes Made


There's gotta be some changes made round here
I can't go on like this and that's for sure
Yes, I've gotta know, is it stop, is it go,
Should I leave or stay, am I just in your way
There's gotta be some changes made round here

There's gotta be some changes made round here
For I can't stand another lonely night of fear
Don't be so unkind, I'm almost out of my mind
Do I fit in your plans
Please tell me where I stay,
There's gotta be some changes made round here

--- Instrumental ---

Yes, I've gotta know, is it stop, is it go,
Should I leave or stay, am I just in your way
There's gotta be some changes made round here

There's gotta be some changes made round here
For I can't stand another lonely night of fear
Don't be so unkind, I'm almost out of my mind
Do I fit in your plans
Please tell me where I stay,
There's gotta be some changes made round here

There's gotta be some changes made round hereCaptcha
Liedje Buck Owens There's Gotta Be Some Changes Made is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There's Gotta Be Some Changes Mademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buck Owens There's Gotta Be Some Changes Made downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There's Gotta Be Some Changes Made in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.