Songtekst van Buddy Guy: Let Me Love You Baby (Version 2)

Let Me Love You Baby (Version 2)


Well now, oh wee baby, you know I declare, you sure look fine
Well, ooh whee baby, you know I declare, you sure look fine

Well a girl like you a make many a man change his mind
Now baby, when you walk, you know you shake like a willow tree
Now baby, when you walk, you know you shake like a willow tree
Well a girl like you would love to make a fool of me

Let me love you baby
Let me love you baby
Oh, let me love you baby
Yes, let me love you baby
Let me love you baby 'til your good love drives me crazy

Yeah
Yeah
I, I
Yoo Ah
Come here woman
Yeah

I give you all I own for just a little bit of your love
I give you all I own for a little bit of your love
Since I met you baby, that's all I've been living for

Let me love you baby
Let me love you baby
Hmmmm, make it do it to me baby
OhCaptcha
Liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 2) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Love You Baby (Version 2)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 2) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Love You Baby (Version 2) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.