Songtekst van Buddy Guy: Let Me Love You Baby (Version 3)

Let Me Love You Baby (Version 3)


Well now, ooh wee baby, woman I declare, you sure look fine
Oh, ooh wee baby, I declare, you sure look fine

Well there's a girl like you a make many a man change his mind
I said now, baby, when you walk, woman you know you shake just like a willow tree
Oh baby, when you walk woman, you know you, shake just like a willow tree
Why does a girl like you woman would love to make a fool of me

Oh, Let me love you baby
Let me love you baby
Let me love you baby
Let me love you baby
Let me love you baby 'til your good love drive me crazy







Captcha
Liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 3) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Love You Baby (Version 3)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buddy Guy Let Me Love You Baby (Version 3) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Love You Baby (Version 3) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.