Bedroom Furniture


Bitterness your holding not quite deep enough underneath your skin
somehow seeps through it's here keeps surfacing
Not again
Ugliness I've finally grown enough to see This doesn't go away
Infectious circle whirlwind holiday
And we're free

Everytime we seem to climb from the ruts and bury alibis
We still somehow sweep our lives under rugs and bedroom furniture

Be it difficult to see, a shear light and sudden change in me
This time i don't want to fight, let you know that i've moved forward

You

If i advise you on your way good fortune you reject
The simple maturity to wish me on my way well too
Run out of my Run out of my Run out of my patience with you
Run out of my run out of my run out of my patience with youCaptcha
Liedje Bugs In Amber Bedroom Furniture is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bedroom Furnituremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Bedroom Furniture downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bedroom Furniture in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.