Dream Of Gold


When conversation's lost the sentiment of
Butterflies, exciting sparks, discovery,
Get lost

Months and years get thrown aside too quickly
Heard all the stories Butterflies tired of fluttering
Hold on tightly

Not all your bridges have been crossed
Take a breath walk one more

Falling stars surround
And grant their wishes to the eye's that keep on looking for them,
Holding faith and dream and dream of gold

Not all the bridges have been crossed
Come with me walk one moreCaptcha
Liedje Bugs In Amber Dream Of Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream Of Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Dream Of Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream Of Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.