Factory Paradise


Forgot to mention faith in paraidse
I guess it seems far-fetched
Another dream I had of bliss
But wait I'm in a factory
That plays a character in a sitcom scripts that never change
One prison guard that never sleeps a wink enough to lend me to escape

Holding out for bigger dreams that never come
Climbing corporate ladders obituary trust for a buck
I'd trade a bit of dignity for experience
Grudging trust

I hate it if their money says I can't sleep or even breathe
Make me a desperate somebody I took the bait and sealed my fateCaptcha
Liedje Bugs In Amber Factory Paradise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Factory Paradisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bugs In Amber Factory Paradise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Factory Paradise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.