Joyride


saturday I jotted some words I thought
all about a girl that I thought I loved
told the story of what we did and what went wrong
you've heard it all before it's the same old shit so I won't bore you with all the details
I'm sure you can listen between the lines
I screwed her and she screwed me
but we never once has sex
all we ever have is too much time love is just a joyride
drink a lot of beer and climb inside
lay your foot down on the gas
leave it there until you crash
love is just a joyride [love]
drink a lot of beer and climb inside [is just a]
lay your foot down on the gas [joy ride]
leave it there until you crash this part of the song is called the second verse
sounds just like the first but with different words
it only has three chords and they are A and E and D
they are A and E and D
then it goes to D minor, D, uh, A, E, D love is just a joyride
drink a lot of beer and climb inside
lay your foot down on the gas
leave it there until you crash
love is just a joyride [love]
drink a lot of beer and climb inside [is just a]
lay your foot down on the gas [joy ride]
leave it there until you crash love is just a joyride
drink a lot of beer and climb inside
lay your foot down on the gas
leave it there until you crash
love is just a joyride [love]
drink a lot of beer and climb inside [is just a]
lay your foot down on the gas [joy ride]
leave it there until you crash love is just a joyride
love is just a joyride
love is just a joyride
joyrideCaptcha
Liedje Built To Spill Joyride is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Joyridemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Built To Spill Joyride downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Joyride in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.