La Ultima Cancin


Tu voz es la del trueno
relmpago es tu reflejo
tu pelo es una mezcla
de serpiente y sol
En busca de tus ojos
he muerto por mirarte
tienes cuerpo de guitarra
y voy a tocarte
Quiero or las notas
aquellas que tu sabes
que suenan a locura
que suenan a pasin
Voy a abrazarte
hasta que escupas
la ultima sangre
la ultima cancin
Voy a abrazarte
tienes cuerpo de guitarra
voy a cantarte
la ultima cancinCaptcha
Liedje Buitres La Ultima Cancin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Ultima Cancinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buitres La Ultima Cancin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Ultima Cancin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.