Destiny


Verse 1:
The rich man's wealth is in the city
Destruction of the poor is his poverty
Destruction of your soul is vanity
Do you hear
I and I, I wanna rule my destiny
I and I, I wanna rule my destiny

Chorus:

Destiny, mama look from when you call me
Destiny, mama look from when you calling
I wanna rule my destiny
yeah, yeah oh help I please Jah Jah mek mi rule

Verse 2:
I've been blessed I've been touch
I love Jah so much
They keep fighting me I'm not giving up
May the realms of Zion fill my spiritual cup
Wisdom overstanding can never be too much
Give I protection Day and night

Chorus:

Cast away their cords from us
you have them in the region in the valley of decision
Restraining the heathen with a rod of iron
you know not the destiny of a next man
Why hold him set him free too long

Verse 3:
My destination is homeward bound
Though force try to hold I down
Breaking chains has become the norm
I know I must get through no matter what a gwaan

rpt from topCaptcha
Liedje Buju Banton Destiny is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Destinymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buju Banton Destiny downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Destiny in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.