Cut Throat


One life here
One soul there
I'm bored with living
I don't even care
Suck up their brain
Rip out their heart
Spit in their eyes
I'm known from the start

We are just cut-throat
We are just cut-throat
Worshipping sin
We are just cut-throat

Off with my head
I'm gonna be dead
In the shadows I hide
Absorbing the black
I'd stick your own mother
With a knife in her back
Move your ass
Get out the lead

I'm seeking revenge
from a pleasure within
The victims in sight
The aim is right
You know I sit
high on my throne
And the throat I will cut
Will right be your ownCaptcha
Liedje Bulldozer Cut Throat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cut Throatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bulldozer Cut Throat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cut Throat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.