Lollipop Tree


[partial]

One fine day in early spring
I play a funny trick
Out in the yard behind our house
I planted a lollipop stick
And everyday I watered it well
And watched it carefully
I hoped one day that stick would grow
To be a lollipop tree

Refrain:
Aha-ha Oh-ho-ho
What a sight to see
Me and my lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop treeCaptcha
Liedje Burl Ives Lollipop Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lollipop Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Burl Ives Lollipop Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lollipop Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.