Brown Eyed Girl


Hey where did we go
Days when the rains came
Down in the hollow
Playin' a new game
Laughing and a running hey, hey
Skipping and a jumping
In the misty morning fog with
Our hearts a thumpin' and you
My brown eyed girl
You my brown eyed girl

Whatever happened
To Tuesday and so slow
Going down the old mind
With a transistor radio
Standing in the sunlight laughing
Hiding behind a rainbow's wall
Slipping and sliding
All along the water fall, with you
My brown eyed girl
You my brown eyed girl

Do you remember when we used to sing
Shalalalalalaladeeda
Shalalalalalaladeeda
Laadeeda
Shalalalalalaladeeda

So I had to find my way
Now that I'm on my own
Saw you the other day
And my how you have grown
Cast my memory back there lord hey
Now I'm overcome thinking about
Making love in the green grass
Behind the stadium with you
My brown eyed girl
You my brown eyed girl

Shalalalalalaladeeda
Ladeeda
Shalalalalalaladeeda
My brown eyed girl
Shalalalalalaladeeda
Yeah yeah yeah yeah
Shalalalalalaladeeda
Shalalalalalaladeeda
Laadeeda
Shalalalalalaladeeda
Your my brown eyed girlCaptcha
Liedje Busted Brown Eyed Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Busted Brown Eyed Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.