Delirium


Ascertain things are left
Vagueness cause it ain't over till it's over
For reasons I have not disovered
I feel full of beans
WAylay outside unseen trouble
Where means are often
PAssing phases
Even-handed young and happy
Wipe out all my sins
You know I cared
You know I've cared I'd care
I'll care
You know I'd care
Forever
Send up all the one's before
You someday I will soon recover
Breed a star of broken idols
Imagine what it'll be
Slip inside a sheltered corner
Well think I'm fine and never healthy
Criticize my table-manner
I feel full of beans
Chain all my ankles to the sky
Sure I'll soon know before I leave
I promise you I'll give it up
Somehow
I'm going downdowndown
How???Captcha
Liedje Butterfingers Delirium is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deliriummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Delirium downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Delirium in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.