Girl Friday


Ain't that hard to live alone
Ain't that far to be from home
Cause gravity can never pull me down
Calculate the days I've spent proscinating
God knows when
Grow in silence feverish or flu
And again it's me and myself and I
Fall on me
Stand aside trying to keep my cool
Stand in line feeling like a fool
It's getting late now get back in your bed
Then remembered a what my daddy said
What' cha gonna be
And again it's me and myself and I
Stay with meCaptcha
Liedje Butterfingers Girl Friday is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Girl Fridaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Girl Friday downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Girl Friday in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.