Jesus I Was Evil


I used to do things and I'd say things you know Jesus I was evil
Make things and I'd break things you know Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
I used to crash parties, Imagine what is in, I was evil
Go places and I'd pull faces you know Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
But
Jesus I was evil
Jesus I was evil
I never shook baby, I never beat no lady
Now I help old ladies cross the street and I
Now I shine the shoes upon my feet and I
Now I throw my clothes at the homeless in the streets and I
Brush my hair a million times a week and I
Say my prayers before I go to sleep and I
I never shook baby, I never beat no lady
Jesus I was evil
Jesus I was evil
Jesus I was evil
Jesus I was evilCaptcha
Liedje Butterfingers Jesus I Was Evil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jesus I Was Evilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Jesus I Was Evil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jesus I Was Evil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.