Songtekst van Butterfingers: Ruin by the Selling Out

Ruin by the Selling Out


Minimize me and you
Get alive reality
Fall in love with buddy love
And courtney love
And teh rest of you
Out in the clouds
Downing on you
Ask me!
Funny-love-rhymes
And I have nothing to say
But we'll have fun anyway
Sacrifice a common deal
So don't think twice my friend
That's my adviceCaptcha
Liedje Butterfingers Ruin by the Selling Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ruin by the Selling Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Ruin by the Selling Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ruin by the Selling Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.