Skew


Climb up a pole like you're told
Raech the pinnacle top
Ever rose right up high
Like I'm supposed to obey
It's miracle why?
I haven't shown all my stripes
Hey when I think I cannot sleep
Getup'raged I face defeat
When I lost it all somehow
When I think of it
Fill you own waste go away
Never ever look back
Before I spit in your face
Would you agree that the
Strong go eventually weak
Once they've reached out a peak
Hey when I think I cannot leave
Pay off stashed in memories
When I get it all one day
When I think I hate
Never felt so disgraced
Anecdote of complaints
Know that you've been a pain
Cause all the sides are the same
Hey when I think I cannot feel
Killing all my enemies
If I set it off somehow
Then I'll think of itCaptcha
Liedje Butterfingers Skew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Skew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Skew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.