Songtekst van Butterfingers: The Chemistry (Between Us)

The Chemistry (Between Us)


I never again and again count it over
Never again and again and again this
Why?
Come on again and again on my power
And on the shame and my pain will i get this
Why ?!!
It's so real!!
Fall in love again?
It's all we have to live
Whenever i'm unseen
I blame it on myself
All over again and again coming over
Never again and again and again this
Why ?
Come on againg and again on my power
And on the shame and my pain will i get this
Why??
It's so real!!!
Fall in love again ?
It's easier to be
Whenever i'm unseen
I blame it on myself
Silky coloured
Will you love me ? [Suck!!]
Silky coloures
Will you leave me ?
Silky coloured
Indecision [Go!!]
Silky coloured
Cause i'm a patienttt
Yaaaaaheyyyyyyyyyyy
Fall in love again?
It's all we have to livee
Whenever i'm unseen
I blame it on my self X2
Nooooo!!!!!
Fall in love again ?
Fall in love again ?
HmmmmmmmmCaptcha
Liedje Butterfingers The Chemistry (Between Us) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Chemistry (Between Us)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers The Chemistry (Between Us) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Chemistry (Between Us) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.