Wet Blanket


mary and dave i heard them say
come on in down to java's shop
exploitedly be explicitely be
sought a fever

she's my wet blanket
sea pass alude gone for the grass
jewish construe i had the rest
so far the same utter me vain
yield me on in coz' i haven't sinned
for a long time
she's my wet blanket
what do you feel
sunshine burning on my skin
what do you see
yule log serenade
what do you feel
eminent reels
spindle around and roundCaptcha
Liedje Butterfingers Wet Blanket is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wet Blanketmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Wet Blanket downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wet Blanket in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.