Castles In The Air


Here my head up in the clouds
I feel I'm spinnin' around
Dreams will come and go but this is here to stay
So forever this way

Hold me now, hold me now
And say the things you say
Hold me now, hold me now
I pray

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the air

So softly like a sigh
Sea where the white horses ride
It all seems so real, a feeling deep inside
So our time will go on

Hold me now, hold me now
And say the things you say
Hold me now, hold me now
I pray

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the air

So here we are at the start of this road
Together building castles in the air
Words we don't need, without you I don't breathe
Forever building castles in the airCaptcha
Liedje B*Witched Castles In The Air is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Castles In The Airmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Castles In The Air downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Castles In The Air in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.