Mickey


Oh, Mickey, you're so fine
You're so fine you blow my mind
Hey, Mickey
(Hey, hey)
Hey, Mickey
(Hey, hey)

Oh, Mickey, you're so fine
You're so fine you blow my mind
Hey, Mickey
(Hey, hey)
Hey, Mickey

Oh, Mickey, you're so fine
You're so fine you blow my mind
Hey, Mickey
(Hey, hey)
Hey, Mickey
(Hey, hey)

Oh, Mickey, you're so fine
You're so fine you blow my mind
Hey, Mickey
(Hey, hey)
Hey, Mickey

Hey, Mickey
You've been around all night and that's a little long
You think you've got the right
But I think you've got it wrong

Why can't you say goodnight
So you can take me home, Mickey?

'Cause when you say you will, it always means you won't
You're givin' me the chills, baby, please, baby, don't
Every night you still leave me all alone, Mickey

Oh, Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart
You take me by the hand

Oh, Mickey, you're so pretty, can't you understand?
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey?
Don't break my heart, Mickey

Now when you take me by the Whooo's
Ever gonna know, every time you move
I let a little more show, there's something we can use
So don't say no, Mickey

So come on and give it to me, anyway you can
Anyway you want to do it, I'll take it like a man
Oh, please, baby, please
Don't leave me in the damn, Mickey

Oh, Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart
You take me by the hand

Oh, Mickey, you're so pretty, can't you understand?
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey?
Don't break my heart, Mickey

Oh, Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart
You take me by the hand

Oh, Mickey, you're so pretty, can't you understand?
It's guys like you Mickey
Oh, what you do Mickey, do Mickey?
Don't break my heart, Mickey

Oh, Mickey, what a pity you don't understand
You take me by the heart
You take me by the hand

Oh, Mickey, you're so pretty, can't you understand?
It's guys like you MickeyCaptcha
Liedje B*Witched Mickey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mickeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Mickey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mickey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.