Rollercoaster


Today's the day, we're out to play
And lost our way, it's always the same, oh baby now
Climbed the trees, swam the seven seas
We've grazed our knees and no-one's to blame

Come and sit beside us, we'll give you such a thrill
We're not nice we're cool as ice, we'll give you quite a chill
Let your imagination take over on this ride
Out of sight, all right, hold on tight

Come on, come on, get it on
Riding in our rollercoaster
Come on, come along, get it on
Riding in our rollercoaster of love

So don't be shy, you'll soon be high, we'll touch the sky
You'll never believe oh baby now
Go round and round, but don't look down, we won't be found
You'd better believe it

Come and sit beside us, we'll give you such a thrill
We're not nice we're cool as ice, we'll give you quite a chill
Let your imagination take over on this ride
Out of sight, all right, hold on tight

Come on, come on, get it on
Riding in our rollercoaster
Come on, come along, get it on
Riding in our rollercoaster of love

Come on, come on, get it on
Riding in our rollercoaster
Come on, come along, get it on
Riding in our rollercoaster of love

Come on, come on
Riding in our rollercoaster of love
Come love
Come love
Come loveCaptcha
Liedje B*Witched Rollercoaster is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rollercoastermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Rollercoaster downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rollercoaster in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.