Closer


Loving you madly will be forever
I see the ocean in your eyes when we're together
There are no boundaries, there are no limits
My heart has been embraced now that you're in it

Hold me closer to your dreams
Closer to your fears
Close to hear your laughter
Hold me when you're close to tears

Time passes by seconds into minutes
Every field and flower fades but love is infinite
There are no boundaries, there are no limits
My heart's a bigger place now that you're in it

Hold me closer to your dreams
Closer to your fears
Close to hear your laughter
Hold me when you're close to tears
I wanna be the one (be the one)
You tell your secrets to
All I want is to be closer (closer)
Closer (closer) to you

How tight can you hold me?
How long can we stay awake?
How hard can we laugh?
How much love can we make?

Hold me closer to your dreams
Closer to your fears
Close to hear your laughter
Hold me when you're close to tears
I wanna be the one (be the one)
You tell your secrets to
All I want is to be closer (closer)
Closer (closer) to you

Closer
[repeats to fadeCaptcha
Liedje C Mel Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C Mel Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.