Could You Ever Love Me Again


Please forgive what I said
all my words I regret
hope you never ever let go
now I know I needed you so
Tears are drowning my heart
I need you to
tell me tell me baby

Could you ever love me again
if I say that I'm sorry
could you ever hold me
the way we used to hold eachother
would you ever trust me same
if I say that I'm sorry
could you ever love me again

I softly whisper your name
dont wanna burn out the flame
I never ever doubted my mind
when there's a mountain to clim

You got the words in your heart
I need you to
tell me tell me baby

Could you ever love me again
if I say that I'm sorry
could you ever hold me
the way we used to hold eachother
would you ever trust me same
if I say that I'm sorry
could you ever love me again

I want you close
closer than close
could you ever love me againCaptcha
Liedje C21 Could You Ever Love Me Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Could You Ever Love Me Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C21 Could You Ever Love Me Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Could You Ever Love Me Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.