Too Late


Hold on we've just begun
we're still looking for a place in the sun
so don't give up on one mistake
cuz I know it's you and I what ever it takes

Ok I know I was wrong
to hurt the someone to whom I belong
I feel so lost and I need to know if your heart
really wanna let me go

Is it too late to say I'm sorry
The things that I've said the way that you feel
Tell me girl
Is it too late to say I worry
About you

After all you know me well
I'm not always completely myself
my intensions don't seem to fail
when it comes to you cuz I know this love is true

Is it too late to say I'm sorry
The things I've said the way that you feel
tell me girl
Is it too late to say I worry
I wan't you to see that I can be
Anything to be by your side

I just want you to know - hey ahh
you were never really out of my dreams
baby don't let me go know let me stay

Is it too late to say I'm sorry
The things I've said the way that you feel
tell me girl
Is it too late to say I worry
I wan't you to see that I can be

Tell me girl

Is it too late to say I'm sorry
The things I've said the way that you feel
tell me girl
Is it too late to say I worry
I wan't you to see that I can be
Anything to be by your sideCaptcha
Liedje C21 Too Late is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Too Latemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C21 Too Late downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Too Late in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.