Songtekst van Cab Calloway: Everybody Eats When They Come To My House

Everybody Eats When They Come To My House


Have a banana, Hannah,
Try the salami, Tommy,
Give with the gravy, Davy,
Everybody eats when they come to my house!

Try a tomato, Plato,
Here's cacciatore, Dorie,
Taste the baloney, Tony,
Everybody eats when they come to my house!

I fix your favorite dishes,
Hopin' this good food fills ya!
Work my hands to the bone in the kitchen alone,
You better eat if it kills ya!

Pass me a pancake, Mandrake,
Have an hors-d'oeuvre-y, Irvy,
Look in the fendel (?), Mendel,
Everybody eats when they come to my house!

Hannah! Davy! Tommy! Dora! Mandrake!
Everybody eats when they come to my house!

Pastafazoola, Talullah!
Oh, do have a bagel, Fagel,
Now, don't be so bashful, Nashville,
Everybody eats when they come to my house!

Hey, this is a party, Marty,
Here, you get the cherry, Jerry,
Now, look, don't be so picky, Micky,
'Cause everybody eats when they come to my house!

All of my friends are welcome,
Don't make me coax you, moax you,
Eat the tables, the chairs, the napkins, who cares?
You gotta eat if it chokes you!

Oh, do have a knish, Nishia,
Pass me the latke, Macky,
Chile con carne for Barney,
Everybody eats when they come to my house!

Face! Buster! Chair! Chops! Fump!
Everybody eats when they come to my house!

Everybody eats when they come to my house!Captcha
Liedje Cab Calloway Everybody Eats When They Come To My House is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everybody Eats When They Come To My Housemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway Everybody Eats When They Come To My House downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everybody Eats When They Come To My House in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.