Songtekst van Cab Calloway: My Coo-Coo Bird Could Swing

My Coo-Coo Bird Could Swing


We stole his bird,
Coo-coo!
A mighty fine bird,
Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
We stole this bird from the coo-coo clock, and Brother Treadway put it in hoc

Stop all trains, close all roads,
There's a mystery up in Harlem way
So just relax and take it slow,
Please dig what I have to say:

Now, who stole the bird from the coo-coo clock?
My coo-coo bird could swing
At three o' clock he'd come on the hour,
And here's the way he'd sing:

Coo-coo!
Coo-coo!
Coo-coo!
My coo-coo bird could swing

See? My little bird couldn't eat no food,
He only loved to swing
At six o' clock, he'd come on the hour,
And here's the way he'd sing:

Coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo!
He only loved to swing

Now, who stole the bird?
Won't you bring him on back?
That bird could solid swing
At nine o' clock he'd come on out,
And here's the way he'd sing:

Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
My coo-coo bird could swing

I want my coo-coo, coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
Coo-coo, coo-coo, coo-coo!
My coo-coo bird could swing!Captcha
Liedje Cab Calloway My Coo-Coo Bird Could Swing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Coo-Coo Bird Could Swingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway My Coo-Coo Bird Could Swing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Coo-Coo Bird Could Swing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.