The Calloway Boogie


Here's a little tune we're gonna play for you,
There ain't nothin' to it and it's easy to do:
Called the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

If you like music with a boogie beat,
Here's a little ditty that's really all reet!
It's the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

I woke up with the blues the other day,
The cats started jamming and they blew away
With the Calloway Boogie,
The Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

We play waltzes, bebop and jive,
But here's the kind of music that keeps you alive!
It's the Calloway Boogie,
It's the Calloway Boogie,
Keeps you groovy twenty-four hours a day!

If you like boogie with some hi-de-ho,
Just listen to me, here's the way it goes:
Hi-de-hi-de-hi-de-hi!
Ho-de-ho-de-ho-de-ho!
Keeps you groovy twenty-four hours a day!Captcha
Liedje Cab Calloway The Calloway Boogie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Calloway Boogiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway The Calloway Boogie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Calloway Boogie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.