The Scat Song


When your sweetie tells you, everything'll be okay,
Just skeep-beep de bop-bop beep bop bo-dope skeetle-at-de-op-de-day!
If you feel like shoutin', advertise it just this way:
And skeep-beep de bop-bop beep bop bo-dope skeetle-at-de-op-de-day!
Don't give a hang what words you use at any time,
Sing this silly language, without any reason or rhyme
When you face the preacher, there's only one thing to say:
Just skeep-beep de bop-bop beep bop bo-dope skeetle-at-de-op-day!

[Scat chorus]

Another version

[Starts with impressive scatting, then:]

Spoken: [Bennie Payne?] Say, what you doin', boy? [Cab] Oh, man, I'm just scatting and going right on to town, Satchmo!
When your sweetie tells you, everything'll be okay,
Just: [Instrumental]
If you feel like shoutin', advertise it just this way:
And [Instrumental]
Don't give a hang what words you use at any time,
Sing this silly language, without any reason or rhyme
When you face the preacher, there's only one thing to say:
Just [Instrumental]

[Followed by incredible scat-singing!]Captcha
Liedje Cab Calloway The Scat Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Scat Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cab Calloway The Scat Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Scat Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.