Feed Mr Glass


Paint the windows black
Candles burn to death

Drop me a line
Chlorine in the motor
Give me the shot
Bullet in the chamber

Feed me glass
(shoot me up)
Make me laugh
(push it in)

Alcohol & razorbladesCaptcha
Liedje Cable Feed Mr Glass is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feed Mr Glassmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Feed Mr Glass downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feed Mr Glass in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.