Long Distance Dedication


You would look beautiful
With wires through your face
You would look beautiful
With traintracks for teeth

I need your love, twistes and sick
Broken and burned, I need your love

I'm leaving
This town
To Burn
Burn down

Fuck what I said in the letters
I just feel ready to dieCaptcha
Liedje Cable Long Distance Dedication is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Long Distance Dedicationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Long Distance Dedication downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Long Distance Dedication in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.