Not Today I'm Not


Not today i'm not
Said the greasy disgrace of a man
You're the biggest fuckin' loser in town, fuck
Cheapest fuckin' hooker in town, fuck

I can sell you a coke
But you can't use my telephone

I just want to get out of this place
Hell is in Missouri

I've had my fill of coffee & pills,
Give me another smoke
If you only knew the nightmares i've had
While sleeping in your bed

You can fuck your southern hospitality,
There's gotta be more than
One way to run to Georgia
Gonna run those dogs through your heart

Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the delta
Six dead in the deltaCaptcha
Liedje Cable Not Today I'm Not is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Not Today I'm Notmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Not Today I'm Not downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Not Today I'm Not in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.