Awakening


Dig your way to misery
Spark eternal hatred
Burn all bridges
Set it free
Your time here has been altered

Awakening
Free your mind
Insanity made you blind
Awakening
Free your soul
Let your cold winds unfold

See the storm on the horizon
One man against it all
Without fear
Mind control
You are ready for your quest

Awakening
Free your mind
Insanity made you blind
Awakening
Free your soul
Let your cold winds unfold

Bloodline from the Stone Age
Primitive and old
Eyes like reptiles let you see
Brain mass blurs the imagery

I cannot hide from life or death
I want to be alone
My eyes can't see what you can see
I see no flesh or bones

Dig your way to misery
Spark eternal hatred
Burn all bridges
Set it free
Your time here has been alteredCaptcha
Liedje Cadaver Awakening is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Awakeningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cadaver Awakening downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Awakening in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.