Songtekst van Caedmon's Call: Come Thou Long Expected Jesus

Come Thou Long Expected Jesus


Come thou long-expected Jesus,
Born to set Thy people free;
From our fears and sins release us,
Let us find our rest in Thee
Israel's strength and consolation,
Hope of all the earth Thou art;
Dear Desire of every nation,
Joy of every longing heart

Born Thy people to deliver,
Born a Child and yet a King
Born to reign in us for ever,
Now Thy gracious kingdom bring

By Thine own eternal Spirit
Rule in all our hearts alone;
By Thine all-sufficient merit
Raise us to Thy glorious throneCaptcha
Liedje Caedmon's Call Come Thou Long Expected Jesus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Thou Long Expected Jesusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caedmon's Call Come Thou Long Expected Jesus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Thou Long Expected Jesus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.