Glory, Glory Lord


Glory, glory Lord
We give You glory, Lord
Glory, glory Lord
You are the Mighty God

Sing to the Lord a new song
Sing His praise to the ends of the earth
Let every nation tell it, declare it
Till everyone has heardCaptcha
Liedje Caedmon's Call Glory, Glory Lord is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory, Glory Lordmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caedmon's Call Glory, Glory Lord downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory, Glory Lord in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.