Who Are You


When I was young
You were my breath and heartbeat
Born in the dark
You were the hand that held me
You opened Your arms
Called me to Your salvation
Your infinite love
Echoes in all creation

For who You are
You're the Great I AM
For who You are
You're the Son of man
For who You are
I am who I am

Father of grace
I am Your child of mercy
Inside my heart
And all around me I see the glory

Of who You are
You're the Great I Am
Of who You are
You're the Son of man
Of who You are
I am who I am

You pulled me out of darkness
You pulled me out of all my emptiness
You are Your instrument of praiseCaptcha
Liedje Caedmon's Call Who Are You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who Are Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caedmon's Call Who Are You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who Are You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.