Songtekst van Caifanes: Mira Que La Vida No Es Eterna

Mira Que La Vida No Es Eterna


mira como te ha dejado esta vida
antes que pineses que vas a envejecer
mira como te ha dejado esta historia
antes que pienses que vas a enloquecer
mira que la vida no es eterna
en cualquier momento nos olvida
mira como te cae todita la cabellera
antes que pienses que vas a enloquecer
mira como se te escurre todito el corazon
y tu, y tu, y tu no haces nada
mira que la vida no es eterna
en cualquier momento nos olvida
mira que la vida no es eterna
en cualquier momento nos olvidaCaptcha
Liedje Caifanes Mira Que La Vida No Es Eterna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mira Que La Vida No Es Eternamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caifanes Mira Que La Vida No Es Eterna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mira Que La Vida No Es Eterna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.