Ain't No Good


She's gonna hand you a red-headed Gabriel,
Coming from the bar in a plastic tie
He's gonna swing from the Tree of Life
He's gonna try to sell you on a great big lie
But when you speak to her,
Her eyes light up
The music spills right into your cup
The minstrels play and the waitress brings ice
There are pies on a carousel
Have a slice
But watch out
She ain't no good for you
He's gonna spin like the tractor pull
She'll sit back when he tells his tale
He's gonna yell when he drinks his beer
She'll sit back and drink ginger ale
But when you speak to her,
Her eyes light up
The music spills right into your cup
It's so abrupt and it's so concise
There are pies on a carousel
Have a slice
But watch out
She ain't no good for you
I say watch out
She ain't no good for you
She'd like to put you in her zoo,
Right between the canaries and the cockatoos
She'll pull out your feathers
For her brand new hat,
And when she's done that
She'll feed you to her cat
So watch out
She ain't no good for you
Watch out
She ain't no good for you
Watch out
She ain't no good for youCaptcha
Liedje Cake Ain't No Good is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Goodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cake Ain't No Good downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Good in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.