Is This Love


I can't believe it's true
I can't believe that you
Don't want me anymore
You're with him
And you don't even know

That I've
Been dying all day long
And singing sad sad songs
And wishing you were gone

Is this love?
Is this love?
Is this love?
Or should I close the door?

My eyes are burning in my head
And seeing only red
And wishing you were dead

Is this love?
Is this love?
Is this love?
Is this love?
Is this love?
Or should I
Or should I
Should I
Should I close the door?
Should I close the door?

Is this love?
Is this love?
Is this love?
Is this love?
Is this love?
Or should I
Or should I
Or should I
Should I
Should I close the door?Captcha
Liedje Cake Is This Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is This Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cake Is This Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is This Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.