Little Gay Man


Well there was a little gay man as "happy as can be"
And one day that little gay man went on my property
Well, watching that little gay man made me so very mad
So I looked at that little gay man
And I called him a little fag
I said, "Hey little gay man, get off my property
Hey little gay man, I hate your guts can't you see?
I don't care if God still loves you, don't even come near me"
Oh yeah, I'm so cool I just told a little gay man to kiss off
Am I a Christian or what?
As the little gay man was walking away I realized I done a bad thing today
I said, "Wait little gay man, I'm sorry for what I said
Come back I want to be your friend!"
I said, "Hey little gay man, God still loves you
Hey little gay man, yes it's true
Hey little gay man, God still loves you
Hey little gay man, I do too
Hey little gay man, God still loves you
Hey little gay man, you can like girls again
Hey little gay man, God still loves you
Hey little gay man, drop that sin"Captcha
Liedje Calibretto 13 Little Gay Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Gay Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calibretto 13 Little Gay Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Gay Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.