Summer


When I met you in the summer
To my heartbeat sound
We fell in love
As the leaves turned brown

We could be together baby
As long as skies are blue
You act so innocent now
But you lied so soon
When I met you in the summer

When I met you in the summer
To my heartbeat sound
We fell in love
As the leaves turned brown

We could be together baby
As long as skies are blue
You act so innocent now
But you lied so soon
When I met you in the summer

SummerCaptcha
Liedje Calvin Harris Summer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Calvin Harris Summer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.