Rude Boy


[phone rings]
[Cam'ron] Hello
[Jamacain Male] Yo dis Cam'ron
[Cam'ron] Yo who dis
[Jamacain Male] Yo what the blood-clot u mean who dis, yo bregerin word roun here is ya fuck de pum pum star
[Cam'rom] yo pum pum
[Jamacain male] what do u mean thats my pum pum dats my gyal ya dig out her stomac star u betta watch your self star massive ne play games
[Cam'ron] whats your pum pum dog
[Jamacain male] yo bregerin me naw go tell u again star dat a my pussy u fe leave, yo u betta watch u self, self
[Cam'ron] who da fuck is you talkin bout dog, what are you talkin' 'bout now
[Jamacain male] bregerin word roun ye se is ya mingle with mi ting star me na take dem type of tings star strait up and down bregerin
[Cam'ron] yo kiss my ass blood-clot
[Jamacain male] alright bregerin watch when I kick it star [Cam'ron laughing] nuf tings a gwan
[Cam'ron] get off da bitch dick fuck da bitch man she on my dick anyway why you callin me about a girl dats on my dick rasta
[Jamacain male] yo bregerin rude boy shotas ne play with dem queens star
[Cam'ron] wait, wait, wait rude boy shotas u done see shotas n u done call me with dis Jamacian shit get the fuck out of here man
[Jamacain male] well den fuck off boy [Cam'ron laughing] watch when u fuck up boy tings a pop your dis respectin massive me na take dat lightly
[Cam'ron] get the fuck out of hereCaptcha
Liedje Cam'Ron Rude Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rude Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cam'Ron Rude Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rude Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.