Songtekst van Canadian Bush Party: Canadians Are The Best

Canadians Are The Best


hey hey are you ready to play
with the canadian bush party
sing with us play games with us
and dont forget to have fun

"rap"
hey we are the best we canadians
are the best we are the best we are
better than the rest BUSH PARTY
are the best we are cool
toronto montreal and quebeck
it dont rhyme do i give a feck
WE RULE
WE RULE

chorus
WE RULE
WE RULE
jump in the pool
cause we aint a fool

so as they say if ya cant beat em
JOIN EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SO WE RULE

HAIL TO BUSH PARTY
I SAID HAIL
PEACE OUTCaptcha
Liedje Canadian Bush Party Canadians Are The Best is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Canadians Are The Bestmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canadian Bush Party Canadians Are The Best downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Canadians Are The Best in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.