Lord Of All


Lord, You are wonderful
Lord, You are glorious
You are Lord of all
Lord, You are wonderful
Lord, You are glorious
You are Lord of all
You are Lord of all,
Faithful and true
Lord of all
Worthy are You
You are Lord of all,
We lift up our voice,
And let the earth rejoice,
Cuz Jesus Christ is
Lord of all
Every knee shall bow,
Every tongue confess,
That Jesus Christ is Lord of all
Lift up your eyes,
Let the church arise
Jesus Christ is Lord of allCaptcha
Liedje Carman Lord Of All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lord Of Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carman Lord Of All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lord Of All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.