Mission 3:16


We can't contain what's inside
Thunder and lightning can't hide
Freed from the past
Destined to win
Taking the Gospel where it's never been

Chorus:
We're on, we're on, we're on a mission
And we'll go
Where the brave
Dare to fly
We're on a mission
And we know
It's a race
Do or die
To know Him and make Him known is our creed
Letting the fire be freed
Mission 3:16

We don't know what we will find
Deep behind enemy lines
We are the called
We are the few
Ready to serve Him and willing to do

Chorus

He did not come into the world
But to save us
He came so He could set us free
Not enslave us
Freely we received
Freely we must give
The message of salvation to live
Yes, to live

ChorusCaptcha
Liedje Carman Mission 3:16 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mission 3:16mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carman Mission 3:16 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mission 3:16 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.