No Way We Are Not Ashamed


We are the children of the King
We're not afraid to let our voices ring
Christ is our salvation
He's the light that shines
We are a chosen generation
Redeemed, sactified, engrafted in the the vine

CHORUS
No way, we are not ashamed
Of the gospel or his name
Holy hands are lifted high
To the name of Jesus Christ

(repeat chorus)

There's many voices in the wind
But only one that frees the soul from sin
Do you know Christ is still the answer
For the world today
There is no other name so given
Unto a fallen man that he might be saved

(repeat chorus)

Now way, we are not
Ashamed, no way
We are not ashamed, no way
We are not ashamed
No way-we are not ashamed
No way
No way

(repeat chorus)Captcha
Liedje Carman No Way We Are Not Ashamed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Way We Are Not Ashamedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carman No Way We Are Not Ashamed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Way We Are Not Ashamed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.